reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia 29 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.849 ze zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 617), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2016 poz.374) art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/27/2015 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 10 marca 2015 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną załącznik do uchwały Nr V/27/2015 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 10 marca 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Genowefa Poręba


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/122/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wykaz inkasentów upoważnionych do poboru należności pieniężnych z tytułu podatku
rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

1

Bobrowniki

Ignacy Śmiatacz

2

Bukownica

Roman Caliński

3

Chlewo

Maria Suska

4

Dębicze

Tadeusz Stępień

5

Giżyce

Jarosław Starosta

6

Grabów Pustkowie

Czesław Iwański

7

Grabów Wójtostwo

Krzysztof Czerniak

8

Kopeć

Agnieszka Pośpieszyńska

9

Książenice

Bożena Idzikowska

10

Kuźnica Bobrowska

Mirosława Piasecka - Tworek

11

Marszałki

Beata Janicka

12

Palaty

Grażyna Jaszczyk

13

Siekierzyn

Anna Dybul

14

Skrzynki

Tadeusz Maciuszczak

15

Smolniki

Magdalena Walichnowska

16

Zawady

Tomasz Moś

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Genowefa Poręba


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/122/2016 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Stosownie do art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.,) Rada gminy, może zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Zgodnie z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.617), Rada gminy może, zarządzić pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Stosownie do art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2016 poz.374) Rada gminy w drodze uchwały , może zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

W związku z wyborami przeprowadzonymi do rady sołeckiej w Kuźnicy Bobrowskiej i zmianą osoby pełniącej funkcje sołtysa niniejszą uchwałą wprowadza się aktualizację wykazu osób, którą Rada Miejska Grabowa nad Prosną postanawia wyznaczyć na inkasentów do poboru wyżej wymienionych podatków.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy


Zenon Cegła

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama