reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia 29 czerwca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 maja 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 3612), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

Publiczne zespoły wychowania przedszkolnego i publiczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w wysokości 75 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez najbliższą gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu tejże gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną dotację w wysokości 85% ustalonych w budżecie gminy najbliższej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu tejże gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Genowefa Poręba


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oprócz Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek, funkcjonują: Publiczny Punkt Przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Bobrownikach oraz Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Drzewo" w Grabowie nad Prosną. Placówki te zapewniają nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Ze względu na obniżenie kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym przez Gminę Kraszewice oraz w związku z rosnącymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem w/w placówek, w celu zapewnienia prawidłowej ich działalności, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy


Zenon Cegła

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama