| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania utworzonych w mieście i gminie Rakoniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Rakoniewic dokonuje się zmian opisu granic w obwodach głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Rakoniewice Uchwałą Nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach, z dnia 27 lutego 2013r., w sprawie podziału gminy Rakoniewice na obwody głosowania, w następujący sposób :

1) w obwodzie nr 1 w Rakoniewicach dodaje się ulice : Todka, Wujca, Księdza Gregora,

2) w obwodzie nr 2 w Rakoniewicach dodaje się ulicę :Kostrzewskiego,

3) w obwodzie nr 4 w Jabłonnie dodaje się ulicę : Piaskowa.

§ 2. Wykaz stałych obwodów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Lesznie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/123/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach, z dnia 27 lutego 2013r., w sprawie podziału gminy Rakoniewice na obwody głosowania, Rada dokonała podziału gminy Rakoniewice na stałe obwody głosowania. W związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Miejską ich nazewnictwa zachodzi konieczność zmiany opisu granic obwodów głosowania Nr 1 i Nr 2 w Rakoniewicach oraz nr 4 w Jabłonnie, polegającego na dopisaniu tychże ulic.

Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania, natomiast uzupełnia opis granic obwodów głosowania o nowe nazwy ulic.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »