| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w mieście i gminie Rakoniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 419 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Rakoniewic dokonuje się zmiany granic okręgów wyborczych: Nr 1, Nr 4, Nr 10, utworzonych na terenie miasta i gminy Rakoniewice uchwałą Nr XXI/150/2012 z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Rakoniewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, przez dopisanie nowopowstałych ulic w następujący sposób:

1) do okręgu wyborczego Nr 1 w Rakoniewicach dopisuje się ulice: Todka, Wujca, Księdza Gregora,

2) do okręgu wyborczego Nr 4 w Rakoniewicach dopisuje się ulice: Kostrzewskiego,

3) do okręgu wyborczego Nr 10 w Jabłonnie dopisuje się ulice: Piaskowa.

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/124/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXI/150/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. Rada Miejska w Rakoniewicach dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

W związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Miejską ich nazewnictwa zachodzi konieczność dokonania zmian opisu granic okręgów wyborczych Nr 1, Nr 4, Nr 10, polegających na dopisaniu nazw tych ulic.

Przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów wyborczych, natomiast uzupełnia opis granic okręgów o nowe nazwy ulic.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »