reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 1 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn.zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą";

2) przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż określony we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, zwanego dalej "wnioskiem".

§ 2.

Wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę określoną w wykazie zawodów i rodzajów pracy będącym załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

1. Zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż wskazany we wniosku w przypadku, gdy wniosek:

1) jest złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli od rozpoczęcia jej prowadzenia nie upłynął okres dłuższy niż rok,

2) jest złożony przez podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

3) jest złożony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, który ubiega się o wydanie zezwolenia po raz pierwszy dla danego cudzoziemca.

2. Okres, na który wydawane jest zezwolenie, w przypadkach wskazanych w ust.1, wynosi maksymalnie 18 miesięcy.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się, gdy wniosek dotyczy:

1) cudzoziemca, pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej, o którym mowa w art. 88e ust. 2 ustawy,

2) wykonywania pracy, za którą przewidywane wynagrodzenie przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Nr 5/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 142, poz. 2362).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik do Rozporządzenia Nr 1
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 7 lipca 2016 r.

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Lp.

Nazwa zawodu

Kod zawodu[2])

1

kucharz

512001

2

murarz

711202

3

murarz-tynkarz

711204

4

betoniarz-zbrojarz

711402

5

zbrojarz

711404

6

stolarz budowlany

711503

7

dekarz

712101

8

glazurnik

712202

9

posadzkarz

712204

10

pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

712290

11

tynkarz

712303

12

malarz budowlany

713102

13

spawacz

721204

14

mechanik pojazdów samochodowych

723103

15

rozbieracz-wykrawacz

751104

16

rzeźnik-wędliniarz

751105

17

kierowca ciągnika siodłowego

833202

18

kierowca samochodu ciężarowego

833203

19

pomocniczy robotnik budowlany

931301

20

robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani

9329

21

robotnik magazynowy

933304

22

pomoc kuchenna

941201


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.691.

[2]) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r . w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama