reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/138/16 Rady Miejskiej w Bojanowie

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Bojanowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 40 punktów oraz w miejscu sprzedaży w ilości 20 punktów.

§ 2. 1 Zabrania się sytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych w odległości mniejszej niż 100 metrów od:

1) szkół,

2) przedszkoli,

3) żłobków,

4) innych placówek oświatowo - wychowawczych oraz opiekuńczych.

2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia z uwzględnieniem trwałej przeszkody, mierzoną od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do wejścia do budynku instytucji, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku gdy budynki te są posadowione na terenie posiadającym trwałe ogrodzenie - do najbliższego wejścia na ten teren.

3. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bojanowie Nr V/56/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Jarosław Bartkowiak


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Bojanowie nr ……… z dnia ……………………

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Bojanowo

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 12 pkt. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miejska określa liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określa zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Niniejszy projekt uchwały nie zwiększa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ogółem.

W § 2 wprowadza się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i sposób mierzenia odległości.

Pozostałe warunki sprzedaży napojów alkoholowych nie uległy zmianie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama