reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/152/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1, pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 10 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 19,50 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 39 zł,

4) o pojemności 660 l- w wysokości 93 zł,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 119 zł,

6) o pojemności 5000 l - w wysokości 498 zł,

7) o pojemności 7000 l - w wysokości 606 zł,

8) o pojemności 10000 l - w wysokości 861 zł.

§ 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 14 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 26 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 52 zł,

4) o pojemności 660 l - w wysokości 121 zł,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 155 zł,

6) o pojemności 5000 l - w wysokości 644 zł,

7) o pojemności 7000 l - w wysokości 788 zł,

8) o pojemności 10000 l - w wysokości 1 100 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX/211/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.


Uzasadnienie

Stosownie do art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy postanowiła wcześniej, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Konsekwencją przejęcia przez gminę tego zadania jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. W przypadku tych nieruchomości na podstawie art. 6k ust.1 pkt.2 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z tymi odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez radę gminy. Opłata ta stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama