| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/ 224 /2016 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 nie określa wymagań dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi, które zostały uregulowane w Uchwale Nr 36/VII/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/267/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokietnica oraz Uchwała Nr XXXV/297/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/267/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokietnica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Ryszard Lubka


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/ 224 /2016
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

224 2016 - załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »