reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2016.446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.2016.250).

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi co 2 miesiące w terminach:

1) za miesiąc styczeń do 15 lutego - opłata z dołu,

2) za miesiąc luty do 15 lutego - opłata z góry,

3) za miesiąc marzec do 15 kwietnia - opłata z dołu,

4) za miesiąc kwiecień do 15 kwietnia - opłata z góry,

5) za miesiąc maj do 15 czerwca - opłata z dołu,

6) za miesiąc czerwiec do 15 czerwca - opłata z góry,

7) za miesiąc lipiec do 15 sierpnia - opłata z dołu,

8) za miesiąc sierpień do 15 sierpnia - opłata z góry,

9) za miesiąc wrzesień do 15 października - opłata z dołu,

10) za miesiąc październik do 15 października - opłata z góry,

11) za miesiąc listopad do 15 grudnia - opłata z dołu,

12) za miesiąc grudzień do 15 grudnia - opłata z góry.

2. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach o których mowa w § 1 ust. 1 bez wezwania gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołaczkowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo


Danuta Grabowska


Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo


Danuta Grabowska


Uzasadnienie

W dniu 19 listopada 2012 roku Rada Gminy Kołaczkowo podjęła uchwałę nr XIX/119/2012, w której określiła terminy, częstotliwości tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypełniając tym samym obowiązek wynikający z przepisu art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 28 listopada 2014 r. Sejm znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która była podstawą do podejmowania uchwał w sprawie gospodarki odpadami w gminach. Zmiany obowiązują od 1 lutego 2015 r. Po zmianie zapisów ustawy rada gminy określając terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty ma obowiązek wskazać, czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Przepisy przejściowe określiły trwałość poprzedniej uchwały w sprawie terminów płatności na 18 miesięcy. Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany zawarte w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dlatego podjęcie jej przez Radę Gminy w Kołaczkowie jest konieczne i zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama