reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U.2016.446) art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz.U.2016.250)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kołaczkowie, Plac Reymonta 3, 62 - 306 Kołaczkowo.

2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako załącznik w formacie PDF, opatrzony podpisem elektronicznym na skrzynkę e-mail: ug@kolaczkowo.pl lub poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej - ePUAP jako załącznik pisma ogólnego do Urzędu Gminy w Kołaczkowie, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

3. Ustala się, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od:

a) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

b) zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo


Danuta Grabowska


Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo


Danuta Grabowska


Uzasadnienie

W ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiono, że Rada Gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. zmian w ustawie utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na mocy zmienionego art. 6m i 6n gmina zobowiązana jest dostosować wzór deklaracji do nowych przepisów. Uchwały podjęte na mocy przepisów obowiązujących w poprzednim brzmieniu tracą moc po 18 miesiącach od wejścia w życie nowelizacji. . W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/129/2016
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik uchwały Nr XVI.129.2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama