reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 181/XIX/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 14 lipca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ślesin zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na dwa miesiące, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia co drugiego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Gminy Ślesin lub gotówką u inkasentów albo w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

2. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie bez wezwania w sześciu ratach płatnych w następujących terminach:

1) I rata - za miesiące I-II- do dnia 15 lutego danego roku;

2) II rata - za miesiące III-IV- do dnia 15 kwietnia danego roku;

3) III rata - za miesiące V-VI- do dnia 15 czerwca danego roku;

4) IV rata - za miesiące VII-VIII- do dnia 15 sierpnia danego roku;

5) V rata - za miesiące IX-X- do dnia 15 października danego roku;

6) VI rata - za miesiące XI-XII- do dnia 15 grudnia danego roku;

3. W ramach danego okresu rozliczeniowego dopuszcza się dokonywanie wpłat miesięcznych.

4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu za pierwszy miesiąc danego okresu rozliczeniowego o którym mowa w ust. 2 a za drugi miesiąc opłatę uiszcza się z góry.

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w najbliższym okresie rozliczeniowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana, w terminach zgodnych z § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 4. Traci moc Uchwała nr 316/XXXII/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący


Stanisław Chrzanowski


Uzasadnienie

do uchwały nr 181XIX/16
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 17 stycznia 2015 r. poz. 87), koniecznym stało się zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 ze zm.) podjęcie uchwały w zakresie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały w tym zakresie jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Röben

Jeden z czołowych producentów ceramiki budowlanej, w tym dachówek, cegieł i płytek klinkierowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama