reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XIX/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 14 lipca 2016r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Dla ułatwienia mieszkańcom Miasta i Gminy Ślesin wykonywania obowiązków w zakresie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiących dochód Gminy, ustala się inkasentów na terenie Gminy Ślesin.

2. Rada Miejska Gminy Ślesin ustala niżej wymienionych inkasentów:

- Jasiński Czesław

- Małecki Krystian

- Szuman Michał

- Świątek Jan

- Wawrzyniak Sławomir

§ 3. Z tytułu terminowego wykonywania obowiązków inkasenci otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 5% kwot wpłaconych.

§ 4. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Zarządzenie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez mieszkańców bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Ślesin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin

§ 6. 1. Traci moc uchwała nr 85/X/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 września 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący


Stanisław Chrzanowski


Uzasadnienie

do uchwały nr 183/XIX/16

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 17 stycznia 2015r. poz. 87) koniecznym stało się zgodnie z art. 6l ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz.250 ze zm.) podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama