| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/193/2016 Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), uchwala się, co następuje :

§ 1. Gmina Kępno przejmuje obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli niezamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępno, na których powstają odpady komunalne, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są cmentarze.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kępnie nr XXXII/201/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępno, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 października 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Andrzej Stachowiak


Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXVII/193/2016

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

Artykuł 6 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zobowiązuje gminy do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Art. 6c ust. 2 pozwala na objęcie nowym systemem odbioru odpadów także nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne.

Zaletami objęcia nowym systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady komunalne są:

1.Uniknięcie problemów z rozliczaniem nieruchomości zamieszkanych, na których powstają także odpady komunalne nie tylko z tytułu zamieszkania, np.: budynki mieszkalne, w których znajdują się lokale użytkowe;

2.Uszczelnienie systemu (objęte systemem są wszystkie nieruchomości);

3.Objęcie systemem wszystkich nieruchomości ułatwi osiągnięcie poziomów odzysku surowców wtórnych i redukcji ilości odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania. Poziomy te są wysokie, a ich nieosiągnięcie skutkuje karami finansowymi nakładanymi na Gminy.

Art. 6c ust 3 pozwala Radzie określić, czy jakie rodzaje nieruchomości, zwłaszcza ze względu na rodzaj prowadzonej działalności będą objęte systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku ze specyficznym rodzajem odpadów powstających na terenie cmentarzy, wyłączenie ich z systemu gospodarki odpadami jest w pełni uzasadnione.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »