reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/232/2016 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 3 sierpnia 2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/151/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 grudnia 2015r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2016 rok, zmienionej:

Zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr XVII/167/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 13/2016 z dnia 05 lutego 2016r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr XVIII/179/2016 z dnia 29 lutego 2016r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 24/2016 z dnia 04 marca 2016r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 32/2016 z dnia 22 marca 2016r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 33/2016 z dnia 31 marca 2016r. Wójta gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 39/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr XX/194/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr XXI/200/2016 z dnia 30 maja 2016r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 50/2016 z dnia 08 czerwca 2016r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr XXIII/220/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 57/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 63/2016 z dnia 18 lipca 2016r. Wójta Gminy Rokietnica

wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 338.971,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą 58.362.161,62zł z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 57.484.933,36zł;

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 877.228,26zł;

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 338.971,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą 62.888.300,03zł

3) W § 2 ust. 2:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 50.258.847,52zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 26.757.740,66zł, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 9.204.993,92zł;

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 15.466.364zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 12.629.452,51zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 11.849.003,23zł.

4) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2016 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.

5) W § 11 zmienia się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.), które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załączników nr 1, 2, 4, 10.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Ryszard Lubka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/232/2016
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

232 2016 - załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/232/2016
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

232 2016 - załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/232/2016
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

232 2016 - załącznik 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/232/2016
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

232 2016 - załącznik 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama