| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Budzyń

z dnia 20 października 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust.1, art.41, ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz. 446, ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zmianami) Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

posiadające certyfikat Euro stawka podatku w

nie posiadające certyfikatu Euro stawka podatku w

a) powyżej 3,5 ton - 5,5 ton włącznie

684,00

720,00

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.068,00

1.104,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.236,00

1.296,00

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

dla pojazdów - oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

dla pojazdów posiadających inny systemem zawieszenia

2 osie

12

13

14

15

17 i powyżej

13

14

15

17

-

1.236,00

1.332,00

1.368,00

1.536,00

1.656,00

1.332,00

1.368,00

1.464,00

1.596,00

1.704,00

3 osie

12

17

19

21

23

25 i powyżej

17

19

21

23

25

-

1.176,00

1.236,00

1.368,00

1.536,00

1.644,00

1.776,00

1.236,00

1.332,00

1.464,00

1.572,00

2.076,00

2.076,00

cztery osie i więcej

12

25

27

29

31 i powyżej

25

27

29

31

-

2.100,00

2.232,00

2.376,00

2.460,00

2.616,00

2.124,00

2.268,00

2.400,00

3.048,00

3.048,00

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

posiadające certyfikat Euro stawka podatku w

nie posiadające certyfikatu Euro stawka podatku w

1.860,00

1.872,00

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

mniej niż

dla pojazdów - oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

dla pojazdów posiadających inny system zawieszenia

2 osie

12

18

25

31

powyżej 36

18

25

31

36 włączn.

-

1.092,00

1.236,00

1.368,00

1.860,00

1.860,00

1.176,00

1.332,00

1.464,00

2.364,00

2.400,00

3 osie i więcej

12

40

43 i powyżej

40

43

-

1.704,00

2.208,00

2.208,00

2.208,00

3.060,00

3.060,00

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

432,00 zł

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

dla pojazdów - oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

dla pojazdów posiadających inny system zawieszenia

1 oś

12

18

25 i powyżej

18

25

-

432,00

540,00

600,00

492,00

624,00

708,00

2 osie

12

28

33

pow. 36

38 i powyżej

28

33

36 włączn.

38

-

636,00

792,00

1.080,00

1.092,00

1.464,00

684,00

1.080,00

1.680,00

1.680,00

2.000,00

3 osie i więcej

12

38 i powyżej

38

-

1.092,00

1.236,00

1.332,00

1.632,00

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

posiadające certyfikat Euro stawka podatku w

nie posiadające certyfikatu Euro stawka podatku w

a) mniejszej niż 22 miejsca

816,00

924,00

b) równej lub większej niż 22 miejsca

1.500,00

1.700,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała Rady Gminy Budzyń nr XII/79/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »