reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/350/2010 Rady Gminy Ciasna

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciasnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2009 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Gminy w Ciasnej uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciasnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do nin. uchwały.

§ 2.

Tracą moc:

1. Uchwała nr XVIII/132/2004 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej.

2. Uchwała Nr XLII/307/2006 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 08.06.2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2004 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej.

3. Uchwała Nr XXIV/151/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 25.09.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2004 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej i uchwały Nr XLII/307/2006 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 08.06.2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2004 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Norbert Strzoda


Załącznik do Uchwały Nr LII/350/2010
Rady Gminy Ciasna
z dnia 28 października 2010 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej (GOPS), zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną gminy Ciasna, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej działa na podstawie:

a) uchwały Nr 19/III/90 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 14 lipca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej;

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2009 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

d) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. z 2006 r., Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

e) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. z 2009 r., Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

f) niniejszego statutu;

g) innych, właściwych aktów prawnych.

§ 3.

1. Siedziba Ośrodka mieści się w Ciasnej ul. Nowa 1a.

2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Ciasna

§ 4.

1. Działania Ośrodka obejmują zadania z zakresu:

a) pomocy społecznej,

b) świadczeń rodzinnych,

c) funduszu alimentacyjnego,

d) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

e) profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

f) przemocy w rodzinie,

g) zadań zleconych gminie, zgodnie z ustaleniami wojewody.

§ 5.

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

3. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy.

4. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem dyrektora Ośrodka.

5. Inne, wewnętrzne akty prawne wprowadzane są zarządzeniami dyrektora Ośrodka w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 6.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 7.

Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 8.

Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama