reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/548/2010 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie wziązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Ożarowice uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych połozonych w granicach administracyjnych Gminy Ożarowice na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym obiektów infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów znie zwiazanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłaczności w celach innych, niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, ciągów pieszych, placów, zatok postojowych autobusów, poboczy - 2,00 zł;

2) jezdni do 50% szerokości - 2,00zł;

3) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 4,00zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00zł.

2. Zajęcie pasa drogowego na okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3.

1. za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20,00zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala sie roczną stawkę oplat za 1m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 100,00zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełen rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,50zł,

2) za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy - 1,00zł.


§ 5.

Zwalnia się z opłat za zajęcie pasa drogowego gminne jednostki organizacyjne oraz zwalnia się z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pozostałych urządzeń infrastruktury dla których właścicielem jest gmina Ożarowice

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama