| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Panki

z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/257/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5,6 ust. 12, art.7 ust.3 ustawy a dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844;z późn. zm.) ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225 poz. 1461) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55 poz.755) Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/257/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:1/ W § 1 lit „d” otrzymuje brzmienie: „§ 1 d/ – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1m² powierzchni użytkowej”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrawoSocjalne.pl

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »