reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.1.4.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2011, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 5 ust.12, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz 613), art.18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P z dnia 6 sierpnia 2010 roku Nr 155, poz 755)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Paragraf 1 pkt 1)d) Uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2011, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso otrzymuje nowe brzmienie:

"związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej."

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomności w Gminie Gaszowice na rok 2011, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama