| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami ),

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr III/35/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, polegającej na ustaleniu nowych wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

1) wzór „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych” - w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór „Deklaracji na podatek od nieruchomości” – w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 2 do do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2011
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/35/2011
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »