| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/07 z dnia 1 marca 2007r. dot. zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 55 i art. 80 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 01.03.2007r. Nr IV/31/07 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmienić § 1, który otrzymuje brzmienie:

Wprowadzić zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części:

1. związanych z działalnością domów pomocy społecznej, a zajętych na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;

2. zajętych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zapewniających całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »