| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/07 z dnia 1 marca 2007r. dot. zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 55 i art. 80 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 01.03.2007r. Nr IV/31/07 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmienić § 1, który otrzymuje brzmienie:

Wprowadzić zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części:

1. związanych z działalnością domów pomocy społecznej, a zajętych na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;

2. zajętych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zapewniających całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »