reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust. 2 pkt 15, art.40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.), Rada Miasta Imielin, uchwala:

§ 1. Określa się sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.

§ 2. 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.

2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących.

4. Nieprzedstawienie w ramach konsultacji opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 3. 1. Konsultacje o których mowa w § 1 mogą być prowadzone w formie:

1) spotkania,

2) umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin oraz na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu z określeniem terminu do zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowane podmioty.

2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Imielin w formie zarządzenia, w którym określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) formę konsultacji,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół określający przedmiot, formę, termin oraz wyniki konsultacji. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie spotkania do protokołu dołącza się listę obecności uczestników.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama