reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 17/IV/2010 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniuaktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95.)Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. 1) Wójt Gminy Niegowa w porozumieniu z osobami uprawnionymi do reprezentowania:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie;

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niegowie

- Komisariatu Policji w Żarkach

- Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Myszkowie;

- kuratorów sądowych

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie

- organizacji pozarządowych;

- oraz innych podmiotów i specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

powoła spośród osób zgłoszonych przez wyżej wymienione podmioty na okres 4 lat Zespół Interdyscyplinarny.

2) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.

3) Wójt Gminy może odwołać członków Zespołu Interdyscyplinarnego w każdym czasie, w szczególności:

- na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;

- na wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego;

- na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem.

4) Odwołany członek Zespołu Interdyscyplinarnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie.

§ 2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz, U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, osoby zaproszone, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz osoby wchodzące w skład obsługi administracyjno-technicznej, składają Wójtowi Gminy pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności, o treści określonej w art. 9c ust. 3 cyt. ustawy.

§ 3. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy a podmiotami wskazanymi w § 1 ust. 1.

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 294/XLIV/2010 Rady Gminy w Niegowie z dnia 29 września 2010 r w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik do Uchwały Nr 17/IV/2010
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.docx

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama