reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/390/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Psary oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Zmienia się treść § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1)Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, o których mowa w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt. 5, § 6, § 7 ust. 1 na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „przedsiębiorcą"), stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006 r.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama