| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 51/V/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 15 lutego 2011r.

zmiana uchwały nr 215/XXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lutego 2008 r

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. nr 95, poz.613)1) u c h w a l a, co następuje:

§ 1. § 2 ust. 1 uchwały nr 215/XXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r. nr 51, poz. 1119 i z 2010r. nr 227, poz. 3266) otrzymuje brzmienie: "1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje w przypadku realizacji nowej inwestycji o wartości co najmniej 1 mln euro i utworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy związanych z ta inwestycją."

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 215/XXII/08 z dnia 27 lutego 2008r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »