| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/394/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2011 na terenie Gminy Miedźna i zwolnień w podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

Na podstawie art..18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zamianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr LIV/394/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2011 na terenie Gminy Miedźna i zwolnień w podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa § 1 ust. I pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

– 4,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

§ 2.

Zmiana wynikająca z §1 niniejszej uchwały ma zastosowanie do wpłat dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »