reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art .42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) - Rada Gminy Bobrowniki, uchwala:

§ 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełniania innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała


Załącznik do Uchwały Nr Iv/24/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.

wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Bobrowniki

Rozdział 1.
WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZEZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zobowiązany jest:

1. Posiadać pojazd, którym zapewni transport wyłapywanych zwierząt spełniający wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) dopuszczony decyzją przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przewozu zwierząt ( jeżeli jest wymagana z ustawy), oraz który posiada:

1) odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń), umożliwiającą bezpieczne przewożenie zwierząt lub ustawienie metalowych klatek o odpowiedniej wielkości, umożliwiającej zajęcie zwierzęciu swobodnej pozycji stojącej lub leżącej, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację i w miarę możliwości ogrzewanie,

2) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami niekorzystnych warunków atmosferycznych,

3) dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

4) podłogę z odpowiednią nawierzchnią, umożliwiającą przyczepność zwierząt oraz umożliwiajacą utrzymanie higieny.

2. Posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadaje im cierpienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753) oraz uchwały Nr XXVII/270/2001 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bobrowniki oraz zapewnienia opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom.

3. Spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

4. Posiadać umowę z lekarzem weterynarii. Zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną.

5. Posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług tj. całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

6. Przedsiębiorca oraz jego pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

7. Posiadać umowę ze schroniskiem, do którego będą transportowane zwierzęta z terenu gminy lub zezwolenie na prowadzenie schroniska własnego.

8. Posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

9. Spełnianie określonych wymagań należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami lub oświadczeniami.

Rozdział 2.
WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierzęt zobowiązany jest:

1. Spełniać wymagania dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657).

2. Dysponować terenem na prowadzenie schroniska, który spełnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. W przypadku konieczności transporu zwierząt winien:

- posiadać pojazd, spełniający wymagania określone w rozdziale 1 niniejszego załącznika oraz miejsce postojowe i miejsce do mycia pojazdu

lub

- zlecać usługę przedsiębiorcy posiadającemu pojazd, który spełnia wymagania określone w rozdziale 1 niniejszego załącznika.

4. Posiadać umowę współpracy z lekarzem weterynarii.

5. Posiadać potwierdzenie rejestracji schroniska przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

6. Spełnianie określonych wymagań należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami lub oświadczeniami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama