| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 52/V/11 Rady Miasta Żory

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 131/XIV/07 z dnia 25.10.2007r

UCHWAŁA Nr 52/V/11 RADY MIASTA ŻORY z dnia 24.02.2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 131/XIV/07 z dnia 25.10.2007r. Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) RADA MIASTA u c h w a l a :

§ 1. Dokonać zmiany Uchwały Nr 131/XIV/07 z dnia 25.10.2007r. w sprawie opłaty targowej w ten sposób, że: § 3 otrzymuje brzmienie: ”Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i określa, że inkasentem tej opłaty będzie:

1. Pan Dariusz Szymura prowadzący działalność gospodarczą pn. ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI RAJGRAS z siedzibą przy ul. Grzybowej 14 w Rybniku na targowiskach miejskich przy ul. ul. Folwareckiej i Dąbrowskiego.

2. Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 5 w Żorach na targowisku miejskim przy ul. ul. Targowej i Za Targiem, a także w innych miejscach, w których jest prowadzony handel.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »