| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 8 lutego 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XII/92/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)”,

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną Gminy Czechowice-Dziedzice nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.”,

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Do podstawowych zadań Przedsiębiorstwa należy organizowanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.”,

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Przedsiębiorstwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Podstawą gospodarki finansowej Przedsiębiorstwa jest roczny plan finansowy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Rogalski

Ekspert ds. rynku walut w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »