reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/66/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zasad odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych dla Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 12, art. 53, art. 97 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009, Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po skonsultowaniami z organizacjami pozarządowymi oraz po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Ustala się zasady odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych dla Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr V/66/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2011 r.

Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych

1. Pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych jest odpłatny. Miesięczną opłatę za pobyt ustala się zgodnie z poniższą tabelą na poziomie do 15 % wysokości dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca, ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., jednakże opłaty wnoszone przez niego nie mogą przekraczać kosztów utrzymania jednego mieszkańca w mieszkaniu chronionym.

Dochód w %

Wysokość odpłatności w %

Do 100% kryterium

Nieodpłatnie

101-200 %

10%

Powyżej 200%

15 %

2. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty w szczególności jeżeli:

a) wnoszą opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,

b) z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta co najmniej dwóch członków rodziny,

c) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

3. Opłaty miesięczne za pobyt w mieszkaniu chronionym regulowane są w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach lub na rachunek bankowy w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej.

4. Wszelkie niedopłaty wynikające z eksploatacji mieszkania (woda, prąd) rozliczane w marcu w rocznym okresie rozliczeniowym po weryfikacji stanu liczników, pokrywane są w równych częściach przez wszystkich mieszkańców mieszkania chronionego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama