| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKA-4110-40(8)/2010/2011/4273/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 1 kwietnia 2011r.

o decyzji nr WCC/1067C/4273/W/OKA/2011/KT

W dniu dzisiejszym, na wniosek Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Komorowickiej 79A, kod pocz. 43-300 Bielsko-Biała, stwierdzono wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej FENICE KLUCZE Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy - FENICE KLUCZE Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością decyzją Nr WCC/1067/4273/W/OKR/2002/WS z dnia 31 grudnia 2002 r. (ze zmianami) koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2020 r., określając w niej m.in. przedmiot i zakres działalności objętej koncesją.

Fenice Poland Sp. z o.o. pismem z dnia 1 grudnia 2010 r. wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji udzielającej Fenice Klucze Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła w związku z „połączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej FENICE KLUCZE Sp. z o.o. na spółkę przejmującą FENICE Poland Sp. z o.o.” Stosownie do art. 494 § 2 w związku z art. 618 Kodeksu spółek handlowych koncesja Fenice Klucze Sp. z o. o., jako udzielona po dniu wejścia w życie tego kodeksu tj. po 1 stycznia 2001 r., przeszła na Fenice Poland Sp. z o.o. z dniem wpisania połączenia do rejestru tj. 30 listopada 2010 r.Jednocześnie Fenice Poland Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła na podstawie koncesji udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 8 kwietnia 1999 r., Nr WCC/782/9257/W/1/2/99/MS (z późn. zm.), w której określony został przedmiot i zakres działalności gospodarczej objętej tą koncesją. W związku z planowanym połączeniem Fenice Poland Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 8 września 2010 r. wystąpiła o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej decyzją z dnia 8 kwietnia 1999 r., poprzez uwzględnienie w punkcie 1 „Przedmiot i zakres działalności” tej koncesji zapisów zawartych w analogicznym punkcie koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Fenice Klucze Sp. z o.o. decyzją z dnia 31 grudnia 2002 r. Decyzją z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prezes URE zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 8 kwietnia 1999 r. zgodnie z wnioskiem Fenice Poland Sp. z o.o., co sprawia że koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona Fenice Klucze Sp. z o.o. decyzją z dnia 31 grudnia 2002 r., która z dniem połączenia wymienionych spółek przeszła na Fenice Poland Sp. z o.o., stała się bezprzedmiotowa.

Pismo z dnia 1 grudnia 2010 r. zostało uznane za wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Po analizie stanu faktycznego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie wpomnianej decyzji.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »