| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 16 lutego 2011r.

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9 pkt. 3, art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Utworzyć samorządową jednostkę budżetową o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, zwaną dalej Centrum.

2. Siedziba Centrum mieści się w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1.

§ 2. Przedmiotem działalności Centrum jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

§ 3. Centrum zostanie oddana do korzystania część budynku przy ulicy Sądowej 1 w Świętochłowicach.

§ 4. Cele, zadania, organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania samorządowej jednostki budżetowej określa statut Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Załącznik do Uchwały Nr V/24/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »