reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu,

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu:

1. W § 1 przed wyrażeniem „instytucją kultury” dodaje się słowo „samorządową”.

2. W § 2 ustęp 2 wykreśla się podpunkt „d”.

3. W § 2 ustęp 2 dodaje się następujące podpunkty:

„d) pomieszczenia świetlicy w budynku remizy OSP w Leśniakach – Leśniaki 75,

e) pomieszczenia Centrum Kształcenia w budynku remizy OSP w Żelisławicach – ul. Piastów 32.”

4. W § 5 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a”.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu należy m.in.:

1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie dóbr kultury,

3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozbudzania zainteresowania wiedzą i sztuką,

4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

6. edukacja multimedialna.”

6. W § 8 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:

"7. podejmowanie starań zmierzających do pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania, w szczególności ze środków funduszy europejskich.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama