| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Pawonków

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675) i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 i Nr 96, poz. 620 ), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 143, poz.1199, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz. 1475), oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U.z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz.1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, i Nr 226, poz. 1475), uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny DR-1 stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny DL-1 stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 150/XXVII/2005 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 10 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 10 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 10 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 10 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 10 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 10 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »