reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/VII/11 Rady Gminy Poczesna

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust.2pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn.z m.)art. 6 ust.12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U . z 2010 r Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.),art. 6 b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r Nr.136, poz. 969 z póżn. zm.) oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póżn.zm. ) Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Zlecić pobór podatków wymienionych w § 1 następującym inkasentom:

1) Sołtysowi wsi Bargły Mirosławie Sławińskiej na terenie sołectwa Bargły

2) Sołtysowi wsi Brzeziny Kolonia Jerzemu Ślęzak na terenie sołectwa Brzeziny Kolonia

3) Sołtysowi wsi Brzeziny Nowe Tadeuszowi Marcinkiewicz na terenie sołectwa Brzeziny Nowe

4) Pani Bożenie Resler zam. Huta Stara A, ul. Tkacka 2 na terenie sołectwa Huta Stara A

5) Sołtysowi wsi Huta Stara B Leonowi Kuta na terenie sołectwa Huta Stara B

6) Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w Hucie Starej B Tadeuszowi Błędowskiemu na terenie osiedla Huta Stara B

7) Sołtysowi wsi Kolonia Poczesna Jadwidze Strąk na terenie sołectwa Kolonia Poczesna

8) Pani Grażynie Morzyk zam. Korwinów ul.Jesienna 25 na terenie sołectwa Korwinów

9) Sołtysowi wsi Michałów Marcinowi Caban na terenie sołectwa Michałów

10) Sołtysowi wsi Mazury Walerianowi Jędryka na terenie sołectwa Mazury

11) Sołtysowi wsi Nierada Wiesławie Bączyńskiej na terenie sołectwa Nierada

12) Sołtysowi wsi Nowa Wieś Danucie Markowskiej na terenie sołectwa Nowa Wieś

13) Sołtysowi wsi Poczesna Marii Nowak na terenie sołectwa Poczesna

14) Sołtysowi wsi Słowik Mirosławie Markiewicz na terenie sołectwa Słowik

15) Sołtysowi wsi Wrzosowa Alfredowi Kołodziej na terenie sołectwa Wrzosowa

16) Sołtysowi wsi Zawodzie Zofii Mrożek na terenie sołectwa Zawodzie

§ 3. 1. Inkasenci o których mowa w § 2 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat odpowiednio od osób: zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.

2. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi.

3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy

§ 4. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości stanowiącej sumę 7% kwot pobranych podatków.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału.

3. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 168/XVIII/08 Rady Gminy w Poczesnej z 26 czerwca 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 143, poz. 2725).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama