| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 17, poz. 95 z 2010 r.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 251, poz. 3572 z 2010 r.).

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala co nastęuje

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe, wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego.

2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród, o których mowa w ust. 1 określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Tracą moc:

1)Uchwała Nr XXVII/277/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

2)Uchwała Nr XXVIII/287/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/46/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 1 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zał. nr 1 do UR V/46/2011


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/46/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 1 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zał. nr 2 do UR V/46/2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »