| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/137/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żlobku Miejskim w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 z późn. zm.) art. 58 ust.1 oraz art.59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żlobku Miejskim w Myslowicach w kwocie 120,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się maksymalną wysokośc opłaty za wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa) w wysokości 5,50 zł za dzień.

3. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. 1. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust.1, o 50% za drugie oraz każde następne dziecko.

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kyterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obniża się o 75 % opłaty, o których mowa w § 1 ust.1 oraz § 2 ust.1.

3. Opłaty, o których mowa w § 1 ust.1 będą obowiązywać od 1 września 2011 roku. Do 31 sierpnia 2011 r. obowiązują opłaty według zasad określonych w Uchwale Nr VII/56/99 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 1999 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/56/99 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za pobyt w Żlobku Miejskim w Myslowicach z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 4 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »