| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/97/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1006/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.10.2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm./, art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz.U. Nr 127, poz.857 z późn. zm./ , po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536/

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Zmienia się zapis § 6 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały na nowy w następującym brzmieniu: Wniosek o nagrodę, wyróżnienie składa się na druku formularza, który określi zarządzeniem Prezydent Miasta.

§ 2. Wykreśla się dotychczasowy zapis § 12 Załącznika Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Pozostałe § Uchwały Nr LVII/1006/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. oraz Załącznika Nr 1 do Uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »