| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/67/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536)

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Sprawy w zakresie inicjatywy lokalnej prowadzi właściwa merytorycznie co do treści wniosku komórka organizacyjna Starostwa lub jednostka organizacyjna Powiatu.

2. Wniosek wnosi się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, który:

1) dokonuje oceny formalnej wniosku i w przypadku stwierdzenia uchybień lub błędów formalnych wzywa wnioskodawców do uzupełnienia lub poprawienia wniosku,

2) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w uchwale,

3) dokonuje oceny celowości realizacji zadania publicznego z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

4) przyjmuje wniosek do realizacji lub odrzuca go z podaniem uzasadnienia.

§ 3. 1. Oceny merytorycznej wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

2. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »