| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmn.)
Rada Gminy Koszarawa uchwala co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć w 2011r. długoterminowy kredyt w kwocie 682.200 zł. z przeznaczeniem na:
1) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 682.200 zł.
2. Wybór banku na udzielenie kredytu nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Źródłem pokrycia kredytu będą dochody bieżące gminy Koszarawa.
§ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 682.200 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »