| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 70/VIII/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Dębowiec uchwala:

§ 1.

Ustala się, że przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Dębowiec realizują bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie od godz. 8.00 do godz. 13.00.

§ 2.

Ustala się opłatę w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dziećmi ponad czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Gdy dochód na osobę w rodzinie dziecka uczęszczającego do przedszkola nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), na wniosek rodzica opłata o której mowa w § 2 ulega obniżeniu do kwoty 1,50 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec

§ 5.

Traci moc Uchwała 368/XLV/10 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dębowiec

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »