| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ,11,13 ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001r. nr 13 poz. 123 z późn. zm)

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach zwane dalej Centrum. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Sportowej 60 w Konopiskach , a terenem działania jest obszar Gminy Konopiska.

§ 3. Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Konopiska. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa statut.

§ 4. 1. W celu wypełniania statutowej działalności Centrum otrzyma w użytkowanie następujące nieruchomości :

a) zajęte pod świetlicę „Dom pod Lipą” w Aleksandrii,

b) zajęte pod świetlicę „Pod Modrzewiem” w Rększowicach,

c) zajęte pod świetlicę "Wygodzianka" w Wygodzie,

d) zajęte pod świetlicę „Otwarta Dłoń” w Konopiskach,

e) zajęte pod świetlicę środowiskową w Hutkach,

f) zajęte pod Gminne Centrum Informacji w Kopalni ,

g) zajęte pod świetlice w Korzonku,

h) część budynku położonego w Konopiskach ul.Sportowa 7 - sala gimnastyczna z zapleczem.

2. Wójt wyposaży Centrum w składniki majątku ruchomego niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

§ 5. Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Centrum może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 6. Nadaje się Centrum Statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

Załącznik do Uchwały Nr 50/VIII/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Statut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »