| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/182/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/264/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/264/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Bytomiu zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

"1. Zmienia się nazwę "Dolnośląska" dla odcinka drogi krajowej nr 88 położonego w granicach administracyjnych miasta Bytomia, od granicy miasta z Zabrzem do ulicy Miechowickiej na "Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego".

2. Nadaje się nazwę "Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego" odcinkowi Obwodnicy Północnej znajdującej się w granicach administracyjnych Bytomia - pomiędzy ulicą Miechowicką a granicą z miastem Piekary Śląskie.

3. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w ust.1 i ust.2 przedstawia mapa sytuacyjna załączona do niniejszej uchwały, stanowiąca jej integralną część."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Damian Doniec


Załącznik do Uchwały Nr XII/182/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Mapa sytuacyjna z zaznaczonym przebiegiem Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »