reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 29 czerwca 2011r.

o współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnieniem przy ul. Czarnoleśnej w Woźnikach/Ligocie Woźnickiej"

Na podstawie Porozumienia z dnia 23 lutego 2011 r. zawartego na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi ustala się między stronami następujące warunki przygotowania, realizacji oraz finansowania zadania „Opracowanie projektu na budowę chodnika z odwodnieniem przy ul. Czarnoleśnej w Woźnikach/Ligocie Woźnickiej (d.p. S 2310) .” zwanego dalej „zadaniem”.

§ 2.

1. Prowadzenie zadania, o którym mowa w § 1, powierza się „Burmistrzowi”.

2. „Burmistrz” zobowiązuje się przygotować niezbędną dokumentację techniczną realizacji zadania wraz z załatwieniem spraw formalnoprawnych oraz zobowiązuje się przeprowadzić przetarg na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1.

3. „Zarząd Powiatu” zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumentację przetargową na realizację zadań przez swoich przedstawicieli w osobach: Naczelnika Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru.

§ 3.

Umowę z wykonawcą zadania zobowiązany jest podpisać „Burmistrz”.

§ 4.

Nadzór techniczny nad realizacją zadania prowadzić będzie „Burmistrz”, przy udziale upoważnionych przedstawicieli „Zarządu Powiatu”.

§ 5.

„Zarząd Powiatu” przekaże Gminie Woźniki kwotę 18.119,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych 00/100) w formie dotacji na dofinansowanie zadania wymienionego w § 1, na konto nr BS Myszków O/Woźniki 37827910230200013020020001. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6610.

§ 6.

1. Kwota wskazana w § 5 zostanie przekazana na konto Urzędu Miejskiego Woźniki, w terminie do dnia 20 listopada 2011 roku.

2. Na wniosek „Burmistrza”, dopuszcza się możliwość wcześniejszego przekazania środków wymienionych w § 5.

§ 7.

1. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone przez „Burmistrza” do 30 listopada 2011 r., a rozliczenie zadania będzie jednocześnie rozliczeniem dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z dnia 20 maja 2011 r. od Gminy Woźniki.

2. Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu Lublinieckiego nie później niż do 10 grudnia 2011 r.

3. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z porozumieniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości Starosta Lubliniecki podejmie decyzję o kwocie zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia stwierdzenia przedmiotowych okoliczności.

4. We wszystkich czynnościach odbiorczych „Burmistrz” zapewni udział przedstawicieli „Zarządu Powiatu” w osobach: Naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

§ 8.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


mgr inż Joachim Smyła


Wicestarosta


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz


Alojzy Cichowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama