| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 49/VI/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 29 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Irządze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c i art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Gminy Irządze uchwala:

§ 1.

1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Irządze, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Irządze w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów pranych) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1 zł. 3. Wysokość opłaty ustalona jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczbą godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust. 2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę.

5. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust. 2 rodziców (opiekunów prawnych) dziecka posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz za trzecie i każde następne dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych) uczęszczające do przedszkola.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »