| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze w wymiarze 18 godzin.

2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu prowadzących kształcenie w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze w wymiarze 22 godzin.

§ 2.

1. Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w §1 ust. 1 zalicza się:

1)godziny zajęć dydaktycznych, konsultacje, ćwiczenia i konferencje instruktażowe;

2)faktycznie zrealizowane:

a) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i prac części pisemnej egzaminów semestralnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i maturalnych) licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć;

b) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i maturalnych);

c) godziny przeprowadzania części ustnej egzaminów semestralnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i maturalnych) licząc 3 słuchaczy na 1 godzinę zajęć.

2. Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w §1 ust. 2 zalicza się zajęcia praktyczne.

§ 3.

Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przez godzinę zajęć dydaktycznych, konsultacji, ćwiczeń i konferencji instruktażowych rozumie się jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, przez godzinę pozostałych zajęć, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 – 60 minut.

§ 4.

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi rocznie 648 godzin.

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu prowadzących kształcenie w formie zaocznej zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi rocznie 792 godziny.

§ 5.

Rozliczenie godzin zajęć, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 nauczyciela prowadzącego kształcenie w formie zaocznej następuje po zakończeniu każdego semestru.

§ 6.

1. W okresie semestru nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.

2. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się odbyte godziny zajęć, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu


Gabriela Pudlo-Chojnacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »