reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr X/82/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 14 lipca 2011r.

w sprawie regulaminu ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku art. 31 i art. 35 ust. 6 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) - na wniosek Wójta Gminy Pilchowice, po konsultacjach z Radą Sportu oraz konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/338/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227 poz. 3269 z dnia 23.09.2010).

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1.

Regulamin ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik do Uchwały Nr Nr X/82/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 14 lipca 2011 r.

REGULAMIN ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 1.

1. Nagrodę lub wyróżnienie Wójta Gminy Pilchowice za osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w danym roku kalendarzowym może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem Gminy Pilchowice.

2. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia:

a) nagrody pieniężne,

b) nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 200,00 zł.

c) wyróżnienia w postaci dyplomów, pamiątkowych statuetek lub listów gratulacyjnych.

3. Nagrodę może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu w systemie czterostopniowym we wszystkich kategoriach wiekowych:

a) Nagroda I stopnia za zajęcie miejsca od I do III na Igrzyskach Olimpijskich,

b) Nagroda II stopnia za zajęcie miejsca od IV do VI na Igrzyskach Olimpijskich, od I do III na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

c) Nagroda III stopnia za zajęcie miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy oraz Mistrzostwach Polski,

d) Nagroda IV stopnia za uzyskanie wyniku mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego.

4. Nagrody pieniężne w dyscyplinach sportowych ustala się w następujących wysokościach:

a) Nagroda I stopnia: 1 500 - 5 000 zł.,

b) Nagroda II stopnia: 750- 2 500 zł.,

c) Nagroda III stopnia: 300 -2 000 zł.,

d) Nagroda IV stopnia: 100 -1 500 zł.

5. Przez daną dyscyplinę sportu rozumie się dyscyplinę sportową wpisaną na listę Polskiego Związku Sportowego.

§ 2.

1. Wójt może przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie trenerom i innym osobom, które wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Nagroda pieniężna dla trenera lub i innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej może być przyznana w wysokości od 500 do 1 000 zł.

3. Zawodnik, trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną lub wyróżnienie wyłącznie za jedno (najwyższe) osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku kalendarzowym lub za całokształt działalności na rzecz mieszkańców Gminy Pilchowice.

§ 3.

1. Wójt Gminy może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) komisji Rady Gminy Pilchowice właściwej do spraw sportu;

b) zarządu klubu lub stowarzyszenia sportowego;

c) dyrektorów placówek oświatowych;

2. Wnioski w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy od 1 stycznia do 31 stycznia roku następującego po tym, w którym wynik sportowy został osiągnięty.

3. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wynik sportowy, a w szczególności:

a) zaświadczenie ze związku sportowego,

b) wyciąg z protokołu zawodów,

c) komunikat z zawodów.

§ 4.

1. Po przyznaniu nagrody Wójt zawiadamia nagrodzonego oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie, w którym nastąpi uroczyste wręczenie nagrody.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są raz w roku do końca I półrocza i dotyczą osiągnięć sportowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

3. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w uchwale budżetowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama