reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/96/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591z późń. zm.), w związku z art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. D. U. z 2010r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uwzględniając w całości skargę z dnia 09.06.2011r. Prokuratora Rejonowego Gliwice – Zachód


Rada Gminy Rudziniec uchwala


§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok oraz zwolnień w tym podatku polegających na zmianie treści § 2 pkt 2, 6 i 7 które otrzymują nowe brzmienie;

„pkt 2) służące realizacji zadań własnych gminy w zakresie następujących celów publicznych:

a) utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

b) gospodarki mieszkaniowej,

c) cmentarzy i zieleńców,

d) targowisk

e) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, składowania odpadów komunalnych,

f) prowadzenia terenów rekreacyjnych

g) działalności kulturalnej , bibliotekarskiej”

„pkt 6) przeznaczone na niezarobkową działalność z zakresu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,”

„pkt 7) przeznaczone na niezarobkową działalność w zakresie świadczeń pomocy społecznej, oświaty i edukacji,”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama