reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 129/XVII/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie uchwały Rady Gminy Suszec Nr IX/57/69/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Żorach


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a co następuje:
§ 1Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Suszec Nr IX/57/69/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach z powodu istotnego naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz z art. 6 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez udzielenie dotacji na ochronę zabytku położonego na terenie innej gminy, co wykracza poza zakres zadań gminy Suszec.
§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Rady Gminy Suszec z dnia 22 czerwca 2011 r. Nr IX/57/69/2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 1 lipca 2011 r. Prowadząc postępowanie nadzorcze dotyczące przedłożonej uchwały Rady Gminy Suszec Kolegium Izby stwierdziło jej nieważność i zważyło, co następuje : W powołanej powyżej uchwale Rada Gminy Suszec postanowiła udzielić dotacji celowej w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz na wymianę rur spustowych budynku kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Żorach , należącego do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach ,położonego na działce nr 212 w Żorach przy ul. Osińskiej – Nr KW GL1X/00010769/1, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod numerem A/98/03 . Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji celowej określone zostaną w umowie . W ocenie Kolegium takie zapisy uchwały naruszają w sposób istotny obowiązujący porządek prawny. W odniesieniu do powyższego stanu faktycznego istotne dla jego oceny jest łączne rozważenie następujących przepisów prawa: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 ,poz.1568 z późn. zm.), art. 6 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591 z późn. zm.). Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale . Rada Gminy Suszec podjęła w dniu 30 czerwca 2010 roku uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwałę tę powołano w podstawie prawnej badanej uchwały . Kolegium RIO zwraca uwagę na to, iż uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji jest prawem miejscowym i na jej podstawie gmina może planować tylko te dotacje, które sfinansują lub dofinansują prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane znajdujące się bezpośrednio na terenie danej gminy. Prawo samorządu gminnego do stanowienia aktów prawa miejscowego w formie uchwał wynika z art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym W przedmiotowym stanie faktycznym - dotacji z budżetu Gminy Suszec dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach - należy, zdaniem Kolegium, oceniać legalność uchwały biorąc również pod uwagę przepis art. 6 i art. 1 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 6 do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Ustawową definicję gminy reguluje art. 1 ust. 2 tejże ustawy, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium . Wobec powyższego, Kolegium oceniło, że udzielenie dotacji przez Gminę Suszec na ochronę zabytku położonego na terenie innej gminy wykroczyło poza zakres zadań Gminy Suszec i orzekło jak w sentencji . Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Suszec przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium

wz. Krzysztof Róg
 
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kalinowska

Dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama