| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/10/67/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 8 lipca 2011r.

w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym przewozie osób na terenie Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym przewozie osób na terenie Powiatu Bielskiego w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik do Uchwały Nr IV/10/67/11
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 8 lipca 2011 r.

Sposób ustalania opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym przewozie osób na terenie Powiatu Bielskiego.

§ 1. 1. Przewoźnik lub Organizator albo osoba przez niego upoważniona może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.

2. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu, osoba dokonująca kontroli pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

3. Opłata dodatkowa pobierana jest w razie:

a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu;

b) braku ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

c) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie;

d) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania środka transportu lub zmiany trasy przejazdu.

§ 2. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób:

1)jako 50 krotność tej ceny – w sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. a/;

2)jako 40 krotność tej ceny – w sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. b/;

3)jako 20 krotność tej ceny – w sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. c/;

4)jako 150 krotność tej ceny – w sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. d/.

2. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 30% jeżeli zostanie uiszczona w trakcie kontroli lub w terminie 7 dni od dnia kontroli.

§ 3. 1. W przypadku okazania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia kontroli, ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, albo dokumentów potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu.

2. W przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej podróżny uiszcza opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty ustalonej w sposób określony w § 2 ust. 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »